Welke kant gaan we in onze gemeente op met het afvalbeleid? Nederland is een land met een traditie van oud papier ophalen. Daarmee waren we koploper in Europa. Sinds de invoering van de glasbak is het scheiden van het glas ook de gewoonste zaak van de wereld geworden. Nu is het tijd voor de laatste stap richting een volledig circulaire samenleving. Daarom vindt GroenLinks het ook zo belangrijk dat we de landelijke doelstelling van max. 100kg. per jaar en 75% scheiding gehaald gaat worden. Ook de gemeente Groningen heeft zich hieraan gecommitteerd. Nu is dat nog niet zo en daarom moeten we een tandje bijzetten.  

In september kwam dit onderwerp ook al aan bod. Toen lag het voorstel voor om de afvalstoffenheffing te berekenen op basis van de aantal aanbiedingen. Dat kon beter volgens een aantal partijen. Onder andere GroenLinks heeft het college gevraagd wat de consequenties (financieel, technisch en logistiek) zijn van aanbiedingen op basis van gewicht. Het verwachte scheidingspercentage kan naar 76%.  

Ook ik heb de proef op de som genomen en heb geprobeerd een week lang zo weinig mogelijk afval te produceren. Dat resulteerde in een wekelijkse hoeveelheid van minder dan een kilo. Dat betekent dus jaarlijks 50 kg. Afval. En daar heb ik absoluut niet spartaans voor hoeven te leven. Op dit moment wordt jaarlijks nog voor 5 miljoen aan prima herbruikbaar materiaal verbrand in Wijster. Dat geld willen we teruggeven aan de Groningers die goed scheiden. De verpakkingsindustrie gaat om. De door GroenLinks lang gekoesterde wens om statiegeld op flesjes en blik te heffen per 31 december 2022. Als we daarnaast ook nog goed scheiden belonen komen we in de buurt van de beoogde scheidingspercentages. 

We hebben de afgelopen tijd veel gepraat met inwoners van de stad en de dorpen over dit onderwerp. Wat dit ons geleerd heeft, is dat het onderwerp enorm leeft onder de inwoners van de gemeente Groningen. En dat is ook logisch want het raakt iedereen in zijn dagelijkse gang van zaken. Daarom is het ook belangrijk om ook van zoveel mensen te blijven horen hoe de gemeente de aanpak van afval zo goed mogelijk kan faciliteren. GroenLinks vindt daarom dat de raad ook in de komende tijd met u in gesprek moeten blijven gaan.