Onderzoek jeugdzorg hard nodig

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdhulp en dat is nog steeds behoorlijk pionieren. GroenLinks wethouder Mattias Gijsbertsen van jeugdzorg onderstreept daarbij de noodzaak van onderzoek en kennis: "De kernvraag is natuurlijk altijd: werkt het zoals het bedoeld is én werkt het voor degenen voor wie het bedoeld is. In de huidige situatie, met een stelsel van jeugdzorg in opbouw, is het zoeken naar antwoorden op zulke vragen van het grootste belang."

Lees meer over de Groningse aanpak van de jeugdhulp in dit artikel uit 'Gemeenten van de Toekomst', een publicatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.