Een recent rapport over de demografische ontwikkelingen van Groningen tot 2040 wijst uit dat het aantal  65-plussers met zo'n 12.000 inwoners zal toenemen. Voor GroenLinks geeft de huidige woonvisie onvoldoende antwoord op de specifieke woon- en zorgvragen die deze ontwikkeling met zich meebrengt.

Volgens raadslid Jan Visser is het belangrijk dat de gemeente zich nu al voorbereidt op deze ontwikkelingen. “Het gaat niet alleen om kwantiteit. In het geval van ouderen ontstaat ook een vraag naar andere woningen en zal de vraag naar zorg groeien. Op die dubbele vraag moet een samenhangend antwoord komen.” 

Tot omstreeks 2015 had de gemeente het programma Zorgen voor Morgen, dat al probeerde een antwoord hierop te geven, samen met onder meer zorginstellingen en woningbouwcorporaties. De raadsfracties willen dat er opnieuw zo’n programma wordt ontwikkeld. Jan Visser: “Dit vraagt om een analyse per wijk en dorp, samen met bijvoorbeeld WIJ, zorginstellingen, bewonersgroepen, corporaties, maar betreft ook de inrichting van de omgeving.”

De partijen zien een aanpak van dit probleem tevens als een onderdeel in het oplossen van de bredere wooncrisis. Ouderen die makkelijker een passende woning kunnen vinden in de buurt laten, volgens de fracties, ook vaak een andere grotere woning achter die weer geschikt is voor starters en gezinnen.

In november van vorig jaar riepen de ministeries van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid gemeenten ook op om deze problematiek in kaart te brengen en er nog dit eerste half jaar een visie op te ontwikkelen. De raadsfracties sporen het College in schriftelijke vragen aan daar snel werk van te maken.