Foto: Henk Tammens

Noordelijke ambassadeurs roepen op tot gezamenlijke aanpak kindermishandeling

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn de meest voorkomende gevallen van geweld in Nederland. 45 procent van de bevolking is ooit als kind, partner of ouder slachtoffer geweest van een vorm van huiselijk geweld.

Het komt voor in alle maatschappelijke milieus en binnen alle culturen. In Nederland zijn elk jaar naar schatting 119.000 kinderen, bijna 3,5 procent van onze kinderen, slachtoffer van kindermishandeling. Naar schatting maakt 1 op de 3 kinderen ooit een vorm van seksueel geweld mee: 41% van de meisjes en 23% van de jongens. Daarnaast heeft 27 procent van de kinderen uit groep 7 en groep 8 ooit met één of meerdere vormen van kindermishandeling te naken gehad.

In 2016 is tijdens een landelijke campagne in de noordelijke 3 provincies het ambassadeursnetwerk Aanpak Kindermishandeling ontstaan. Gezien de schrikbarende cijfers hebben deze ambassadeurs, onder wie GroenLinks wethouder Mattias Gijsbertsen, ‘De 10 van Noord’ samengesteld. Dit zijn 10 speerpunten die de basis vormen voor een goed preventief beleid tegen kindermishandeling. De ambassadeurs roepen alle gemeenten op om de uitvoering van De 10 van Noord op te nemen in het collegeprogramma.

Gijsbertsen: “Kinderen moeten veilig kunnen opgroeien. Vroegtijdige signalering van kindermishandeling en huiselijk geweld zodat er snel hulp geboden kan worden is essentieel. Zo kunnen we kindermishandeling sneller en vaker stoppen en voorkomen. Ik hoop dat veel andere gemeenten zullen volgen.”