GroenLinks vindt het cruciaal dat vluchtelingen al vanaf dag één zoveel mogelijk de kans krijgen mee te doen in de samenleving. Het is slecht voor Groningen en slecht voor deze mensen wanneer ze gedurende de vaak jarenlange asielprocedure niet kunnen participeren en kennismaken met de Nederlands normen en waarden. Belangrijk startpunt is de ondertekening van de participatieverklaringen.

Afgelopen dinsdag werden de laatste participatieverklaringen van dit jaar ondertekend. GroenLinks wethouder Mattias Gijsbertsen was bij die gelegenheid aanwezig. Zohreh Salim, coördinator van de participatieworkshops, onderstreepte het belang om vluchtelingen meteen te helpen participeren: “Statushouders kunnen meteen beginnen aan de cursus, zelfs als ze de Nederlandse taal nog niet spreken.” Dit jaar zijn al meer dan 100 verklaringen ondertekend en volgend jaar zullen er nog vele honderden volgen.