Martijn van der Glas

Mogelijk alsnog geothermie in Groningen

Het valt niet uit te sluiten dat in een later stadium geothermie alsnog in beeld komt als bron van schone energie. Die positieve boodschap viel te beluisteren in het raadsdebat dat gisteren werd gehouden naar aanleiding van het rapport over het onderzoek naar geothermie in Groningen.

In 2017 werden de voorbereidingen voor een boring op Zernike acuut stilgelegd nadat het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) een negatief advies had afgegeven dat nogal uit de lucht kwam vallen en duidelijk werd dat de kans om een winningsvergunning te krijgen te klein was geworden. Het onderzoek dat de raad hierop instelde naar de gang van zaken maakt duidelijk dat het college steeds integer heeft gehandeld, de raad tijdig en volledig heeft geïnformeerd, er ruim aandacht is geweest voor de veiligheidsaspecten en dat de kritiek van het SodM op gebrek aan expertise bij WarmteStad niet kon worden onderbouwd.

GroenLinks woordvoerder Martijn van der Glas wees nog maar eens op de immense opgave die onze gemeente te wachten staat: “Energieneutraal in 2035 betekent een reductie van 1,5 miljoen ton CO2. Oftewel ongeveer 25 projecten als dit geothermieproject”. Momenteel onderzoekt het rijk of en hoe geothermie toch een rol kan spelen bij de energietransitie in Groningen. GroenLinks wethouder Mattias Gijsbertsen van duurzaamheid: “Het rijk ziet geothermie landelijk als zeer kansrijk en een belangrijk alternatief voor aardgasverwarming en wil weten wat de mogelijkheden in Groningen zijn”. Op de uitkomsten van dit onderzoek wenst de wethouder niet vooruit te lopen.