Glimina Chakor

Meerkostenregeling rechtvaardiger

De zorgkosten zijn de afgelopen jaren fors gestegen. Vooral minima en chronisch zieken hebben hier flink onder te lijden. Ziek zijn kost geld en het is niet iets waar je voor kiest, het overkomt je. De gemeente komt chronisch zieken en gehandicapten met een minimuminkomen financieel tegemoet via de zogenaamde meerkostenregeling.

De voorwaarden om op deze regeling een beroep te kunnen doen zijn streng. Alleen mensen die hun volledige eigen risico verbruikt hebben zouden in aanmerking komen. GroenLinks raadslid Glimina Chakor was bang dat er daardoor mensen tussen wal en schip zouden vallen: “Er zijn ook chronisch zieken die niet hun hele eigen risico kwijt zijn aan zorgkosten, maar door hun aandoening wel veel extra geld kwijt zijn aan uitgaven voor bijvoorbeeld kleding, voeding en stookkosten.”

Samen met de PvdA stelde GroenLinks voor om op dit punt de regels te verruimen. Dit leidde ertoe dat het stadsbestuur vorige week met een aangepaste regeling kwam. Daarin is voorzien in een vangnet voor mensen die het eigen risico niet verbruikt hebben maar wel meerkosten hebben als gevolg van ziekte of beperking. Ook is er een uitzondering gemaakt voor gezinnen met kinderen die meerkosten hebben. Chakor sprak nog wel haar zorg uit dat de mensen er mogelijk niet zo snel op voorbereid zijn om ineens hun meerkosten te moeten verantwoorden met bonnetjes enzo. Het college antwoordde daarop dat ze coulant met de regels zullen omgaan en maatwerk zullen bieden.