De plannen zetten ons op het juiste pad om een groene, gezonde en gelukkige gemeente te blijven. In 1977 werden door het Verkeerscirculatieplan de auto's grotendeels uit de Binnenstad geweerd. De markten werden daarvoor nog gebruikt als parkeerplaatsen. In het Groningen van vandaag is dat bijna niet meer voor te stellen. De nieuwe visie is een volgende fase in een Groningse geschiedenis van grote stappen durven zetten als het op verkeer aankomt.

Met het Verkeerscirculatieplan zette Groningen in 1977 een eerste stap in het doorbreken van de auto-logica. Een binnenstad die was ingericht op autoverkeer werd weer eigendom van fietsers en voetgangers. Maar ondertussen bleef de stad groeien en is het autoverkeer de afgelopen jaren flink toegenomen. Doet de gemeente niks, dan blijft het aantal autobewegingen groeien terwijl de beschikbare ruimte hetzelfde blijft. Tegelijkertijd is er juist meer en meer behoefte aan genoeg publieke ruimte om de leefkwaliteit te verbeteren.

De Mobiliteitsvisie die vandaag werd gepresenteerd, zet de volgende stap. Het nieuwe doel is dat het autoverkeer niet dwars door wijken en dorpen rijdt, maar zoveel mogelijk via ringwegen en hoofdwegen rijdt. Zo wordt bijvoorbeeld de Diepenring, waar de auto's in 1977 naartoe geleid werden steeds minder de verdeelring en moet de ringweg die rol meer gaan vervullen. Zo komt er ruimte op de Diepenring, waar ook door middel van een knip niet overal meer doorgaand verkeer zal zijn. Hiermee herwinnen we een nieuw stuk van de openbare ruimte voor voetgangers en fietsers.

 

Vismarkt_parkeer
Bron: Groninger Archieven

Meer ruimte voor een gezonde stad

Het herwinnen van de openbare ruimte is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat Groningen de gezondste gemeente van Nederland blijft. In de nieuwe verkeersvisie staat daarom de voetganger op één. 

Daarom wordt in principe op alle wegen binnen de bebouwde kom de maximumsnelheid verlaagd van 50 km/u naar 30 km/u.  Ook wil de gemeente straten waar scholen aan liggen autovrij maken zodat deze veiliger en bereikbaarder zijn voor lopende en fietsende ouders en kinderen. Hiermee wordt nu al een experiment gedaan.

Groningen blijft een fietsstad

Bijna nergens ter wereld wordt zoveel gefietst als in Groningen. Ook in de toekomst moet dat zo blijven en mag het zelfs nog wat meer worden. De fiets is immers de meest duurzame en gezonde manier van vervoer. Fietsen wordt makkelijker en nog toegankelijker door de kwaliteit van fietspaden te verbeteren en bijvoorbeeld te verbreden. Ook is er het plan om het fietsnetwerk uit te breiden. Naast de snelle hoofdfietsroutes is er ook steeds meer behoefte aan aanvullende, rustige fietsroutes. Zo kunnen de doorfietsers snel en efficiënt van A naar B en kunnen bijvoorbeeld ouders met kinderen een rustigere parallelroute nemen.

De prioriteit nog meer aan fietsers geven komt samen in het plan om de Korreweg om te toveren tot een fietsstraat, waar de auto te gast is. Dat lost niet alleen het huidige probleem aan de Korreweg op, waar het fietspad nogal smal is, maar het laat ook zien dat belangrijke doorstroomwegen er niet alleen voor auto's zijn.

Groen licht voor groen vervoer

De Mobiliteitsvisie zet in op een radicale verbetering van het openbaar vervoer in de gemeente. Zo blijven alle plekken, ook met een toenemende drukte, bereikbaar. Momenteel is het Hoofdstation het middelpunt van ons OV-netwerk. Vrijwel alles gaat erheen of er langs. Door beter gebruik te maken van het spoornetwerk en bijvoorbeeld meer stations toe te voegen wordt de druk op het Hoofdstation verdeeld over meerdere plekken. Concreet kan de gemeente Groningen met een toevoeging van tot wel drie stations ook een echte treinstad worden waar treinen een veel fijnmaziger aanbod kunnen geven. Bovenaan het lijstje van gewenste stations staat die op het Suikerfabriekterrein, maar ook een station Hoogkerk en een station bij de Friessestraatweg zou het aanbod enorm kunnen verbeteren. 

Waar de trein met nieuwe stations vooral de westelijke helft van de stad een betere OV-bereikbaarheid kunnen gaan geven is voor de oostelijke helft van de stad ook een schaalsprong in het openbaar vervoer nodig: Daar zou een tramlijn van Station Europapark via het UMCG en station Noord naar Zernike een aantal belangrijke delen van de stad met elkaar kunnen verbinden en zo ook voor OV-reizigers van buiten de stad beter ontsluiten.

hub
OV Nieuws GD

Hubs

Het moet voor de duizenden mensen die dagelijks voor hun werk naar Groningen afreizen makkelijker en aantrekkelijker worden om hun auto bij een P+R te zetten. Niet alleen de parkeerplaatsen, maar ook nieuwe stations, moeten functioneren als hubs waar men overstap van de ene manier van vervoer op de andere. Door (elektrische) deelmobiliteit aan te moedigen kunnen mensen van de auto op een deelfiets stappen, van de trein op bijvoorbeeld een tram, of lopend vanaf je huis in een elektrische deelauto of bus. 

Laat weten wat je vindt!

Er is nog genoeg tijd en ruimte voor input. De gemeente heeft een visie gepresenteerd en nog niks staat vast. Onze verkeerswoordvoerder, Benni Leemhuis (die al lang bezig is met dit onderwerp), is dus ook benieuwd naar jouw mening, plan of idee. Vul het onderstaande formulier in!