Meer plek voor beschermde vogels en vleermuizen

De gemeente Groningen maakt samen met de woningcorporaties een gezamenlijk plan voor beschermde vogels en vleermuizen in de stad. Dit Soorten Management Plan moet ervoor zorgen dat nest- en verblijfsplaatsen van beschermde vogels en vleermuizen niet verdwijnen en de bouwplannen sneller tot stand komen. Om dit plan te onderstrepen plaatste GroenLinks-wethouder Mattias Gijsbertsen samen met directeur De Boer van Lefier een nestkasje aan de Irislaan.

Meer nieuwe nest- en verblijfsplekken

Als verblijfplaatsen van beschermde diersoorten in de stad vernietigd worden bij sloop of renovatie, komen ze terug bij nieuwbouw die hiervoor in de plaats komt. Ook bij stadsuitbreiding gaat dit gebeuren zodat er meer nieuwe nest- en verblijfsplekken voor beschermde diersoorten bijkomen.

Aantallen en verspreiding

In het Soorten Management Plan (SMP) staat welke beschermde diersoorten die nestelen in of aan gebouwen, de stad kent. Het gaat bijvoorbeeld om vleermuizen, gierzwaluwen en mussen. Het plan geeft een beeld van de aantallen en de verspreiding. Verder beschrijven de woningcorporaties in het plan hoe ze met deze soorten omgaan bij het onderhouden, verbeteren en slopen van hun panden.

Ontheffing

Na goedkeuring van het SMP kan de Provincie, die toeziet op de Wet Natuurbescherming, een eenmalige en stadsbrede ontheffing verlenen. Hiermee komt er meer zekerheid in het voortbestaan van verblijfsplaatsen van van beschermde diersoorten in de stad. Ook neemt het werk uit handen voor woningcorporaties bij de vele sloop- en bouwplannen en bouwvergunningen.