Mattias Gijsbertsen voorzitter Sociale Pijler G40

GroenLinks-wethouder Mattias Gijsbertsen gaat als bestuurder een belangrijke rol spelen binnen de G40. Het G40-stedennetwerk is het netwerk van 40 (middel)grote Nederlandse steden met in totaal rond de vijf miljoen inwoners. Mattias wordt voorzitter van de Sociale Pijler, een van de drie pijlers van het stedennetwerk.

Het belangrijkste doel van het G40-stedennetwerk is het behartigen van de gezamenlijke belangen van de G40-steden op diverse beleidsterreinen richting kabinet,  Eerste en Tweede Kamer en ministeries. De verschillende beleidsterreinen zijn binnen het netwerk ondergebracht in drie pijlers; de Sociale Pijler, de Pijler Economie en Werk en de Fysieke Pijler. Iedere pijler heeft een werkprogramma.

Wisseling van de wacht
Tijdens een bijeenkomst in Putten namen diverse wethouders het stokje over van hun voorgangers. Harriët Tiemens (Nijmegen) wordt voorzitter van de Fysieke Pijler, Willemien Vreugdenhil (Ede) is herkozen als voorzitter van de Pijler Economie en Werk en Mattias Gijsbertsen (Groningen) is de nieuwe voorzitter van de Sociale Pijler.

‘Richting kabinet blijft boter bij de vis ons motto, zoals wij aangaven rond de kabinetsformatie’, benadrukt Ferd Crone, voorzitter van de G40. ‘Wij hebben grote tekorten op met name het sociaal domein en dat raakt onze inwoners rechtstreeks. We wíllen als steden wel bijdragen aan de grote maatschappelijke opgaven, maar zo lang er tekorten zijn, kúnnen wij eenvoudigweg niet’.