Kennismaken in het corona-tijdperk is lastig. Gelukkig heeft onze kersverse wethouder een kennismakingsbrief geschreven aan de afdeling.

Mede-GroenLinksers, 

Vorige week ben ik geïnstalleerd als nieuwe wethouder voor GroenLinks in Groningen. Ik zie uit naar de samenwerking met alle partijen in de Groningse gemeenteraad, ondanks dat er geen grote meerderheid voor mijn benoeming stemde.  

Vanwege de coronacrisis, omdat de zittende wethouder Mattias Gijsbertsen nog actief was en ik lid van de Tweede Kamer was tot 1 mei, hebben we ervoor gekozen om mijn kennismaking met de gemeente pas na de benoeming te doen. Achteraf hadden we misschien beter eerder een kennismaking met de gemeenteraad kunnen organiseren. Dan had ik ook meteen onduidelijkheid over het wachtgeld en de verblijfskostenvergoeding kunnen wegnemen. Beide kwamen mij rechtens toe, maar ik had het moeten weigeren. Ik heb aangegeven dat ik deze terugbetaal; het kostte echter tijd om dit te organiseren en ik ga ervanuit dat ik daar in mei mee kan beginnen. Ontmoetingen met de fractievoorzitters en raadsleden worden nu snel georganiseerd en daar zie ik naar uit.

Natuurlijk kan en wil ik geen wethouder zijn zonder ook in Groningen te wonen. Daarom ben ik druk bezig om hier een onderkomen te vinden; ik houd erg van klussen, dus dat komt goed uit ;)). Mijn man, die hoofd is van de Landelijke Inspectiedienst van de Dierenbescherming, en ik hebben een erg lieve, iets te grote hond, waar we lange wandelingen mee maken. In onze schaarse vrije tijd maken we graag lange treinreizen, al zal daar vanwege corona deze zomer wel niet veel van terecht komen. 

Sinds 1994 ben ik actief voor GroenLinks, eerst als gemeenteraadslid in Apeldoorn, waar ik in de tweede periode lijsttrekker en fractievoorzitter werd. In 2003 werd ik gekozen als lid van Provinciale Staten in Gelderland. Toen we voor het werk van mijn man naar Leeuwarden verhuisden, ben ik in Groningen gaan studeren. Eerst Internationale Organisaties en Internationale Betrekkingen (afgerond in 2011), later heb ik daar Internationaal en Europees Recht aan toegevoegd. In 2008 was ik vier maanden Kamerlid, als vervanger van Mariko Peters. Aansluitend vroeg de fractie in Leeuwarden mij om wethouder te worden, iets wat ik ruim acht jaar met erg veel plezier heb gedaan. Tot mijn grote verassing werd ik in maart 2017 met voorkeurstemmen in de Tweede Kamer gekozen. Dat was een prachtig compliment en ik heb me dan ook met overgave op mijn portefeuilles Defensie en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking gestort.  

Toen afgelopen maart de vraag vanuit Groningen kwam of ik me wilde kandideren voor het wethouderschap, heb ik daar heel intensief over nagedacht. Maar na het gesprek met de kandidatencommissie was ik overtuigd. Wat een prachtige kansen liggen er in Groningen voor een bestuurder met een GroenLinks hart! In deze tijden van corona kunnen we met de portefeuilles Coördinatie Sociaal Domein, Armoede en Schulden, Zorg en Veiligheid, en Inkomen goed uit de voeten. Stress, zorgen en onzekerheid over de toekomst groeien voor veel mensen in deze Coronatijd met de dag en juist voor hen zal ik me samen met GroenLinks wethouders Glimina Chakor en Philip Broeksma hard maken. Ik heb een groot noordelijk en landelijk netwerk, dat ik nu graag zal inzetten voor Groningen. 

Met een aantal raadsleden heb ik al gesproken over de inzet op onze portefeuilles, maar ik hoor ook graag hoe leden naar deze onderwerpen kijken. Daarom hoop ik dat we snel manieren vinden om met jullie in contact komen om nader kennis te maken en verder te praten over ideeën en oplossingen.  

Ik verheug me erop aan de slag te gaan en om samen met mijn collega’s in het college Groningen Groener, Gezonder en vooral Gelukkiger te maken. 

Hartelijke groet, 

Isabelle Diks