Maak hele gemeente Groningen vuurwerkvrij

GroenLinks wil dat de hele gemeente Groningen één grote vuurwerkvrije zone wordt.

Ook moet de gemeente lobbyen bij de minister om zo snel mogelijk een vuurwerkverbod in te stellen. Ondertussen kan de gemeente dan kijken wat het effect zou zijn van het aanwijzen van de hele gemeente Groningen als één grote vuurwerkvrije zone.

Vuurwerk veroorzaakt geluidsoverlast, verslechtering van de luchtkwaliteit, brandgevaar en de angst en stress bij mens en dier. Ook komt er door elk jaar en enorme hoeveelheid plastic in het milieu.

Er lijkt zich nu landelijk een politieke meerderheid af te tekenen die iets wil veranderen aan de viering van de jaarwisseling. Wij vinden dat de gemeente Groningen zorg moet dragen voor de veiligheid van inwoners en hulpverleners en daarom moet ingrijpen als maatregelen vanuit de rijksoverheid opnieuw tekort schieten.

Mirjam Wijnja: “De analyse van verschillende experts vanuit bijvoorbeeld de politie is dat consumentenvuurwerk gevaarlijk is en dat de situatie momenteel niet te handhaven is. Wij willen van het college weten of ze bereid is zelf in te grijpen wanneer de regering wederom weigert de maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn voor een veilig en feestelijk Oud en Nieuw voor iedereen."

De gemeente moet voorbereid zijn op een alternatief dat geboden moet worden wanneer er een verbod op consumentenvuurwerk komt. Bijvoorbeeld een centrale professionele vuurwerkshow.