Martijn van der Glas

Lutje Hoeskes in stad weer stap dichterbij

Het college gaat op twee locaties een project uitwerken met Lutje Hoeskes, namelijk in Meerstad en het Westpark. Dit is de uitkomst van een onderzoek naar de meest geschikte locaties in de stad voor deze woonvorm. Het onderzoek werd ingesteld naar aanleiding van het initiatiefvoorstel ‘Grote ideeën voor kleine huisjes’ van GroenLinks en de PvdD.

Het stadsbestuur denkt dat de Lutje Hoeskes in Meerstad een waardevolle aanvulling van klein en natuurlijk wonen vormen en zo bijdragen aan een gevarieerde, vitale en levendige wijk. Er wordt gestreefd naar een permanent karakter van de locatie met hoogwaardige ecologische technologische voorzieningen en een kwalitatief hoogwaardig ontwerp. Bij het Westpark wordt meer ingezet op tijdelijke bebouwing, verplaatsbare eenheden, vrijere vormgeving en de minder koopkrachtige doelgroepen.

Initiatiefnemer en GroenLinks raadslid Martijn van der Glas is blij met de ontwikkelingen: “Er bestaat een brede belangstelling in de stad voor Lutje Hoeskes. Steeds meer mensen willen duurzaam met onze aarde omgaan en hechten meer aan tijd, eenvoud en vrijheid dan aan materiële zaken.”