google maps selwerd
google maps

Landelijke subsidie voor groot onderzoek Selwerd

De aanvraag van de gemeente en de Rijksuniversiteit Groningen voor een onderzoek in de wijk Selwerd naar het voorkomen en verkleinen van sociaal economische gezondheidsverschillen is gehonoreerd.

Dit is een belangrijke stap in het realiseren van de gezondheidsambities van GroenLinks-wethouder Mattias Gijsbertsen: “We gaan daar kijken wat helpt om mensen gezond oud te laten worden. En om gezondheidsverschillen binnen de wijk maar ook tussen Selwerd en andere wijken te verkleinen.”

De subsidie van € 324.820 wordt verstrekt door de landelijke organisatie ZonMw.

Leefbare wijk
Selwerd is één van de vier wijken waar de gemeente met de corporaties en een groot aantal partijen werkt aan een nieuwe vorm van wijkvernieuwing. Hierbij zijn gezondheid en welbevinden het leidende thema.
Onderzoekers gaan gedurende vier jaar monitoren in hoeverre de aanpak in Selwerd bijdraagt aan het verbeteren van de gezondheid en welzijn van de bewoners. Voorbeelden van de aanpak zijn: de verdere ontwikkeling van ‘wijkbedrijven’ voor en door bewoners waar men werk of ideeën kan uitvoeren en elkaar ontmoeten, verduurzaming van de woningvoorraad, meer ruimte voor wandelaars en fietsers, een veiliger verkeerssituatie, een veiliger leefomgeving, aantrekkelijk groen en gezonde voeding. Het doel is vitale, leefbare wijken te ontwikkelen, met gezonde en weerbare bewoners. Ook wordt onderzocht hoe de zorg en diensten aan wijkbewoners, die dit nodig hebben, beter kan worden afgestemd op hun behoeften.

Regie
Centraal staat dat de regie wordt teruggebracht naar de bewoner. Betrokkenheid en participatie vanuit de wijk is voor de gemeente een belangrijke pijler voor het slagen van de nieuwe wijkaanpak. Daarom wordt aangesloten bij bestaande contacten met inwoners en samenwerking met de wijkorganisaties en het wijkplatform in Selwerd.

Gezondheidsachterstanden
Gemeenten spelen een steeds belangrijkere rol bij de ontwikkeling van integraal gezondheidsbeleid. Samen met lokale en regionale partners zetten zij zich in voor het verminderen van sociale en economische gezondheidsverschillen. De subsidie van ZonMW is bedoeld voor lokale netwerken die dergelijke integrale aanpakken ontwikkelen.