Dat staat in een motie van GroenLinks en Partij voor de Dieren die vandaag door de Raad is aangenomen. In de motie wordt het college opgeroepen te onderzoeken hoe de kennelhouders meer hondenbelasting kunnen gaan betalen ten gunste van minima met een hond in deze gemeente.

"Op dit moment betalen kennelhouders net zoveel hondenbelasting als een inwoner met twee honden, terwijl zij vaak véél meer honden houden. Dat vinden we behoorlijk oneerlijk en we zien sowieso graag een afbouw in het commercieel fokken van en handelen in dieren - er zijn er namelijk méér dan genoeg die een huisje zoeken. Een korting zoals de kennelhouders die nu in Groningen krijgen past daar dus niet bij." 

 

- Nick Nieuwenhuijsen

De fractie ziet daarom graag dat kennelhouders meer gaan betalen en minima minder door middel van het verhogen van hun kwijtschelding voor de hondenbelasting. In november 2020, bij het behandelen van de tarieven van de gemeentelijke belastingen, komt het college met een voorstel hierover.