Kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezing 2018

Het bestuur van de afdeling roept alle geïnteresseerden op zich kandidaat te stellen voor een plaats op de kieslijst van GroenLinks Groningen.

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 november 2018 zoekt GroenLinks Groningen enthousiaste leden die het GroenLinks-gedachtengoed kunnen vertegenwoordigen als kandidaat voor de gemeenteraad. GroenLinks wil in de komende raadsperiode weer sterk en zichtbaar vertegenwoordigd zijn om onze groene en sociale ideeën om te zetten in ‘werk in uitvoering’. Klik hier voor meer informatie.