Jan van den Berg neemt afscheid als Fractiemedewerker

Deze maand namen we afscheid van één van de bekendere gezichten van GroenLinks Groningen. Na 27 jaar werkzaam geweest te zijn als Fractiemedewerker gaat Jan van den Berg met pensioen.

Symbolisch gezien kon het bijna niet beter. Tijdens de allerlaatste uren dat het Stadhuis open was voor de grote renovatie van start ging, stond de entreehal vol met gasten voor het verrassingsfeest. Zowel huidige als voormalige fractieleden van GroenLinks kwamen bij elkaar om Jan te feliciteren met z'n pensioen en te bedanken voor alles wat hij voor ze heeft betekend.

Daar bleef het natuurlijk niet bij. Een persoon als Jan verdient immers een groots afscheid. Daarom werd er ook gezongen door kleinkinderen en een koor, gedicht door de stadsdichter, gesproken door oud-fractievoorzitters en vooral ook veel gelachen.

Jan schreef zelf het volgende over zijn afscheidsfeest:

"Bij de koffie en de cake na een begrafenisplechtigheid hoor je mensen wel eens gekscherend zeggen het jammer te vinden dat ze de mooie woorden die bij zo’n gelegenheid worden gesproken in geval van eigen overlijden niet zelf meer kunnen horen. Afgelopen vrijdag was ter gelegenheid van mijn laatste werkdag een feestje georganiseerd waar deze onbestaanbare situatie voor mij niettemin een soort van werkelijkheid werd. Bij leven en welzijn werd ik de hemel in geprezen en dat is voor een ongestorvene toch even wennen. Er waren speeches van mijn voormalige bazen, de opslagruimte in het GroenLinkspand wordt voorzien van het straatnaambord ‘Jan van den Berging’, Pistache zong, de stadsdichter droeg voor, heel uit Groningen afkomstig bestuurlijk GroenLinks gaf acte de presence en van de bodes van het stadhuis kreeg ik de koffiekan en het melkkannetje ten geschenke dat ik elke ochtend gevuld bij ze kwam ophalen. Van partij- en gemeentewege werd mij bovendien een nieuwe fiets aangeboden, waarmee ik beloof de komende tijd ’s Heeren wegen onveilig te gaan maken. ’t Kon minder!"
 

- Jan van den Berg

Robert Lagestee zal de functie van Fractiemedewerker van Jan overnemen. Hiervoor was Robert lid van het afdelingsbestuur. Ook was hij de campagneleider voor de provinciale en Europese verkiezingen, maakte hij deel uit van het campagneteam voor de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen en zat hij in het landelijk bestuur van DWARS.