Initiatiefvoorstel spelen in de binnenstad

Samen met D66, CDA en PvdA heeft GroenLinks het initiatief genomen om meer speelplekken te realiseren in de binnenstad. Om de speelplekken te laten functioneren willen de fracties dat deze het verblijfsklimaat voor de bezoekers van de binnenstad verhogen. Ook ouders en ouderen moeten prettig kunnen verblijven bij de speelplekken. Hiertoe zijn van verschillende kanten tal van ideeën aangeleverd.

GroenLinks raadslid Femke Folkerts vindt het belangrijk dat met de uitwerking van de ideeën wordt aangesloten bij de ambities (en noodzaak) tot vergroening van de binnenstad. Folkerts: “Je kunt de speel- en verblijfsplekken heel goed koppelen aan het tegengaan van wateroverlast en hittestress en daarmee de kwaliteit ervan verhogen”.

De fracties roepen het stadsbestuur op om een pilot te starten met flexibele speelplekken om zo te kijken wat werkt en tegelijk de stad tegen lage kosten te verlevendigen. Daarnaast willen ze werk maken van één of twee concrete plekken en een onderzoek naar meer potentiële locaties, alsook de uitwerking van een leidraad spelen, aansluitend op de leidraden openbare ruimte binnenstad die er al zijn.