GroenLinks zegt al vanaf de verkiezingen in 2018 de hondenbelasting een ouderwetse belasting te vinden, die beter kan worden afgeschaft. Met name in de oude gemeenten Haren en Ten Boer, waar voor de herindeling geen hondenbelasting was, betekende de hondenbelasting een flinke verhoging van lokale lasten.

Het probleem was echter: hoe kunnen we dat betalen? De afgelopen jaren moest de gemeente tientallen miljoenen bezuinigen en in onze lijst met prioriteiten kwam het afschaffen van een belasting (waardoor we nog meer moesten bezuinigen) niet voor. 
Inmiddels is er een goede oplossing gevonden waar een ruime meerderheid van de gemeenteraad voorstander van is: het afschaffen wordt betaald door een kleine verhoging van de OZB. Zo ontstaat er geen tekort op de begroting en blijft de hoogte van de totale gemeentelijke belastingopbrengst gelijk. 

GroenLinks is tevreden met deze oplossing en wil vooral ook oppositiepartijen complimenteren met de manier waarop zij – over dogma’s en ideologische verschillen heen stappend - de afgelopen maanden samenwerkten om dit voor elkaar te krijgen.