Herzien plan Akerkhof

GroenLinks is blij met het herziene plan voor de herinrichting van het Akerkhof, waarbij meer bomen behouden blijven. Na een nieuw onderzoek bleek een aantal bomen gezonder dan eerder was geconstateerd. We zijn verheugd dat het oorspronkelijke plan hierop wordt aangepast zodat deze bomen kunnen blijven staan.

Het voordeel van het - nu aangepaste - plan is dat er in de binnenstad een openbare, niet-commerciële zitgelegenheid ontstaat, in een groene omgeving, waarbij de bestaande bomen meer licht, lucht en ruimte krijgen om gezond door te groeien en er plantvakken komen van 300 m² groot die worden beplant met ecologisch waardevol groen. Door de nieuwe bodembedekking op het terrein komt er ook meer toevoer van lucht en water in de bodem voor de monumentale bomen.

Omwonenden en de Bomenridders hadden bij de rechter bezwaar gemaakt tegen het aanvankelijke plan. Nieuw onderzoek heeft uitgewezen dat drie bomen door ziekte zijn aangetast en een beperkte levensvatbaarheid hebben, zoals eerder ook al was vastgesteld. Maar twee bomen blijken er toch beter aan toe te zijn dan gedacht. Daarom is GroenLinks blij dat die bomen nu behouden kunnen blijven. Door het kappen van de bomen die wel in slechte staat zijn ontstaat licht, lucht en ruimte voor de plantvakken en krijgen de overblijvende acht bomen betere overlevingskansen.

De drie te kappen bomen zijn al gecompenseerd met een zestal flink uit de kluiten gewassen bomen in de directe omgeving van het Akerkhof. Daar waar normaliter geldt dat er 1 op 1 wordt gecompenseerd, is er nu dus sprake van een verdubbeling van het aantal bomen.