Annie Postma

Herstart versterkingsoperatie begint in Ten Boer

De bewoners van de Fazanthof in Ten Boer zijn opgelucht. Zij komen als eerste aan de beurt bij de herstart van de versterkingsoperatie. Dertig woningen zullen worden vervangen door gasloze nieuwbouw.

GroenLinks wethouder Annie Postma van wonen is heel blij dat het nu verder gaat: “Toen minister Eric Wiebes begin dit jaar het besluit nam om de gaswinning af te bouwen naar nul werd ook het plan voor de grootschalige versterking van woningen on hold gezet. Aan de onzekerheid die dit voor de eigenaren van de betreffende woningen met zich meebracht komt nu voor de bewoners van de Fanzanthof gelukkig een eind.”

Niet alleen de woningen worden aangepakt, maar ook de woonomgeving. Postma: “We gaan de komende weken met de bewoners om tafel om te overleggen over de herinrichting van de straat, zoals parkeergelegenheid en openbaar groen.”