“Vanuit Den Haag zijn allerlei taken overgedragen naar gemeenten. Er wordt alleen nog steeds tientallen miljoenen per jaar te weinig meegegeven om dat ook fatsoenlijk te kunnen doen,” volgens fractievoorzitter Mirjam Wijnja. Toch kiest de gemeente ervoor om tekorten in bijvoorbeeld de jeugdzorg aan te vullen zodat inwoners de hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben. Volgens de partijen neemt dit een enorme hap uit de jaarlijkse begroting waardoor er minder ruimte overblijft om te investeren in de gemeente en haar inwoners.

Er ook nog andere directe en indirecte financiële consequenties voor de gemeente door besluiten die in Den Haag zijn genomen, zoals de verhuurdersheffing, de participatiewet en te weinig geld in het Gemeentefonds.

Er wordt al jaren voor lastenverlichting gelobbyd vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), maar dit heeft nog te weinig opgeleverd. Naast dat we ons willen aansluiten bij Raden in Verzet, sturen we ook een brief naar de formateur in Den Haag, met daarin de oproep aan formerende partijen om de financiële basis van gemeenten te herstellen.

Tijdens de ledenvergadering van de VNG werd eerder al een besluit genomen om bij het uitblijven van voldoende ondersteuning, taken terug te geven aan de Rijksoverheid. Het teruggeven van taken is natuurlijk onwenselijk. Toch kan het zijn dat we op een gegeven moment niet anders meer kunnen. Daar moet Groningen zich wel op gaan voorbereiden. We willen dat het College samen met andere gemeenten uitwerkt welke taken als eerst teruggegeven kunnen worden. Dat zet ons signaal extra kracht bij.

Als de motie aangenomen wordt is Groningen de grootste gemeente die zich bij het initiatief heeft aangesloten.