Mattias Gijsbertsen

Groningen wil betere bescherming groen bij bouwprojecten

De gemeente wil dat bij bouwprojecten waar meer groen verloren gaat dan er terugkomt, overheden en ontwikkelaars een financiële bijdrage leveren aan het groencompensatiefonds. Het geld gaat de stad gebruiken om andere projecten groener te maken. Met deze regeling wordt een oude belofte ingelost. Al bij de vaststelling van de groenstructuurvisie 'Groene Pepers' in 2009 was afgesproken dat alle groen dat niet in of nabij het plangebied kon worden gecompenseerd financieel zou moeten worden vereffend (zie blz 41). Hieraan wordt dus nu invulling gegeven. De nieuwe regeling gaat per 1 september in.

GroenLinks wethouder Mattias Gijsbertsen van milieu: “Bomen en groen leveren een grote bijdrage aan de aantrekkelijkheid van de stad en de gezondheid van stadjers. Tegelijkertijd is de stad altijd in beweging: elke dag wordt gebouwd aan woningen en infrastructuur. Daarbij gaat soms ook groen verloren. Wij willen dat al dat groen gecompenseerd wordt op dezelfde plek of desnoods elders in de stad. Daarom starten we met het groencompensatiefonds.”

De financiële compensatieregeling geldt niet voor de inwoners van de stad. Zij moeten wel een vergunning aanvragen voor het kappen van een boom in hun tuin, maar hoeven deze vervolgens niet te compenseren.