Wat is de klimaatnoodtoestand?

De feiten liegen er niet om: de mens heeft de afgelopen decennia veel te veel broeikasgassen uitgestoten, en dit heeft desastreuze effecten op het leven op aarde. We kunnen deze klimaatcrisis nog afwenden, als we op alle vlakken, en in alle hoeken van de wereld, heel hard gaan werken om onze broeikasgassenuitstoot te verminderen. Door het uitroepen van de klimaatnoodtoestand, als gemeenteraad, doen we een krachtige uitspraak: we erkennen dat het 1 voor 12 is, en iedereen alles op alles moet zetten om onomkeerbare gevolgen van klimaatverandering te vermijden. Als je de huidige voornemens wereldwijd bij elkaar optelt, kom je ruim boven de 2 graden Celsius opwarming uit, en eigenlijk willen we onder de 1,5 graad Celsius opwarming van het klimaat blijven om onomkeerbare gevolgen te vermijden. Er moet dus nog een hoop gebeuren!

Waarom nu?

Eigenlijk is het altijd een goed moment om meer urgentie voor de klimaatcrisis te vragen. Maar nu is er net in september een groot klimaatrapport van het IPCC gepubliceerd, en over twee weken komen wereldleiders samen in Glasgow om te praten over de klimaatcrisis. Die beide dingen waren voor mij aanleiding om er nu echt werk van te maken.

Heeft het wel zin dat een gemeente de klimaatnoodtoestand uitroept?

Als het alleen maar symbolisch is en er verder niets mee gebeurt, dan heeft het weinig zin. Daarom heb ik verschillende actiepunten toegevoegd aan de motie waarmee we de klimaatnoodtoestand uitroepen. We roepen het College op om bij de nationale overheid aan te dringen om ons als lokale overheid in staat te stellen de klimaatdoelen te halen. Dat kan door middel van faciliterende wetgeving, en door geld beschikbaar te stellen, bijvoorbeeld voor de energietransitie. Op dit moment zijn zowel de (nationale) wetgeving als de financiering van gemeentes niet voldoende om gemeentes in staat te stellen zich te houden aan de doelen van het klimaatakkoord.

Daarnaast verzoeken we het College ook om de klimaatconferentie in Glasgow aan te schrijven, om andere (lokale) overheden te motiveren om ook ambitieuze doelen voor zichzelf te stellen. Groningen wil bijvoorbeeld CO2-neutraal zijn in 2035 en roept andere overheden op om dat ook te doen. We bieden ook aan de kennis en ervaring die we er in Groningen mee opgedaan hebben te delen met anderen.

Tenslotte vragen we in de motie ook om zelf in Groningen een beter beeld te hebben van waar we staan op weg naar Groningen CO2-neutraal in 2035. Als het College jaarlijks een ‘klimaatrekening’ presenteert, net zoals ook de gewone gemeenterekening gepresenteerd wordt, dan stelt dat de Raad in staat om de balans op te maken: doen we genoeg om onze doelen te halen, of moet er een tandje bij?

Doen meer gemeentes dat, de klimaatnoodtoestand uitroepen?

Het uitroepen van de klimaatnoodtoestand moet gezien worden als oproep van urgentie. Hoe meer overheden dat doen, hoe krachtiger de oproep wordt. Verschillende landen, zoals Argentinië en Bangladesh, maar ook Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben al de klimaatnoodtoestand uitgeroepen. Daarnaast zijn er ook regio’s en gemeentes, zoals Brussel, Parijs en Londen, en in Nederland Haarlem, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, die de klimaatnoodtoestand hebben uitgeroepen. Nu kan Groningen dus aan dat rijtje worden toegevoegd!

Wat doet Groningen eigenlijk nu al, om klimaatverandering tegen te gaan?

We hebben dus het doel om in 2035 CO2-neutraal te zijn. Om daar te komen hebben we een routekaart vastgelegd, met allerlei maatregelen. Zo zijn de stadsbussen elektrisch of op waterstof (hyperlinkje), werken we aan het terugdringen van energieverbruik in huizen en andere gebouwen en wordt er steeds meer groene stroom opgewekt, zowel op daken als in zonneweides. De komende jaren werken we daar gestaag aan verder: energiebesparing, groene stroom, circulaire economie en het stimuleren van de fiets ipv de auto en andere maatregelen om de CO2-uitstoot van het verkeer en vervoer te verminderen.

Heb je nog meer ideeen over wat Groningen kan doen om de CO2-uitstoot verder in te perken? Laat het me weten: ceciel.nieuwenhout@raadgroningen.nl.