afbeelding: Martin Borchert

Groningen groener dankzij GrunnGras

Afgelopen woensdag vond de laatste raadsvergadering plaatst voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 november. Op de agenda stonden maar liefst drie initiatiefvoorstellen. In het voorstel ‘Onze Thuiszorg’ wordt gevraagd om een onderzoek naar de meest optimale organisatievorm voor de huishoudelijke hulp. Het voorstel ‘Steunpunt Huren’ beoogt de zeggenschap van de huurder te versterken door herinvoering van een huurderssteunpunt. En ‘GrunnGras’ bepleit de toepassing van groene bestrating in Groningen.

Kern van GrunnGras, een idee van kunstenaar Martin Borchert, is om op alle plekken in de stad waar verharding niet nodig is, groene bestrating aan te leggen. Tegels of klinkers waarin groen de ruimte krijgt om te groeien. Borchert: ,,Dat heeft allerlei voordelen voor een binnenstad die flink bestraat is. Het groen brengt verkoeling, water kan bij hoosbuien veel beter wegtrekken en het zorgt voor meer insecten en dieren in de stad.’’

GroenLinks woordvoerder Martijn van der Glas is bijzonder gecharmeerd van het voorstel: “Het plan is eenvoudig uit te voeren en sluit naadloos aan bij de ideeën over klimaatadaptatie in ons verkiezingsprogramma.” 

Nog dit najaar wordt uitvoering gegeven aan een pilot op een nader te bepalen locatie, in nauw overleg met de omwonenden.