GroenLinksfractie bezoekt Leeuwarden

Afgelopen zaterdag, 14 mei, bracht de Groningse GroenLinksfractie een bezoek aan de fractie in Leeuwarden.
Hieronder een verslag van fractielid Lizette van der Vegt.

’s Ochtend bekeken we onder andere het project ‘Nieuw Zaailand’ in de binnenstad. Wijlen Abe Bonnema, de architect die half Leeuwarden ontwierp, liet aan de stad 12 miljoen euro na. Voorwaarde was een nieuw Fries Museum aan het Wilhelminaplein. Dat wordt nu gebouwd. In de ontwerpfase heeft Leeuwarden een heus referendum gehouden. De eerste parallellen met Groningen werden getrokken….We hebben vervolgens een stukje gracht met woonschepen bekeken. Het woonbotenbeleid in Leeuwarden is veel sterker dan bij ons gericht op welstand. Er is een museumhaven, maar ook datgene dat daar buiten ligt is behoorlijk klassiek. Er zijn vergelijkbare problemen als bij ons met het opkopen en uitbuiten van ligplaatsvergunningen. ’s Middags bezochten we een groot nieuw stadsdeel in ontwikkeling ‘De Zuidlanden’ dat een aantal parallellen heeft met Meerstad. De Zuidlanden bestaat uit moderne Friese ‘buorren’. In de komende twintig jaar worden ongeveer 6.500 huizen gebouwd. Net als in Meerstad is de kernkwaliteit ‘wonen in een landelijke groene en waterrijke omgeving, met de voorzieningen van de stad binnen handbereik’. Wel zijn de percelen hier beduidend kleiner dan in Meerstad. Het stadsdeel moet een toonbeeld worden van duurzaamheid en draait op een eigen energiecentrale op biogas. Op boerderij Nij Bosma Zathe wordt de energie voor De Zuidlanden opgewekt. Om De Zuidlanden van energie te voorzien, zijn 110 tot 120 koeien nodig. Een koe produceert dus genoeg poep voor 7 woningen! De koeienmest wordt op de boerderij vergist en daarbij ontstaat biogas. Het biogas wordt via een lange leiding naar het warmtekrachtstation in De Zuidlanden getransporteerd. In het warmtekrachtstation wordt met het biogas elektriciteit en warmte opgewekt. Vanuit dit station worden alle huishoudens van warmte voorzien voor verwarming en warm tapwater.Verder opmerkelijk in Leeuwarden:-    Klimaatneutraal in 2020 (de vraag is alleen “wat is de definitie van klimaatneutraal?”)-    Gratis bewaakte rijwielstallingen in voormalige winkelpanden, dus gelijkvloers, zeer toegankelijk. Voorzien van oplaadstation voor elektrische fiets.-    Geen voetgangersgebied in de binnenstad.-    Weinig auto’s in het straatbeeld. Wel een hele dag parkeren in een parkeergarage hartje centrum voor 6,50 euro. Geen P&R-voorzieningen.-    Rondvaartboten met zonnecollectoren.De foto's bij dit verslag zijn van Dieneke Bulens, fractie-assistent van GroenLinks Leeuwarden. Haar verslag van het bezoek is te vinden op de website van PAL/GroenLinks.