GroenLinks zet in op natuurinclusief Zernike

Het borgen van de natuurwaarden en natuurinclusief bouwen op Zernike, dat was de inzet van GroenLinks raadslid Hans Sietsma bij de bespreking van het nieuwe bestemmingsplan voor het universiteitsterrein.

Deze week stelde de gemeenteraad het nieuwe bestemmingsplan voor Zernike vast. Belangrijkste wijziging ten opzichte van het oude bestemmingsplan is dat de scheiding tussen onderwijsgebouwen in het zuiden en bedrijven in het noorden wordt losgelaten. De komende jaren komt er op het terrein meer dan 100.000 m² aan nieuwe bebouwing. Sietsma: “Het is heel goed mogelijk om bebouwing en verharding zo uit te voeren dat daadwerkelijk natuurwaarden en biodiversiteit worden toegevoegd”.