Martijn van der Glas

GroenLinks zet bomen hoog op agenda

Vandaag besprak de raad de evaluatie van het boombeheer. Aanleiding voor GroenLinks om andermaal het belang van bomen voor het voetlicht te brengen. Zo dragen bomen op positieve wijze bij aan onder meer verkoeling van de stad, de gezondheid van de stadjers en de ecologie.

Over een half jaar bespreekt de raad de visie op de aanplant van bomen in de stad. Wat GroenLinks woordvoerder Martijn van der Glas betreft biedt deze visie ruimte voor een aanzienlijke toename van het aantal bomen in de stad. En dan het liefst in boom-arme gebieden zoals het centrum. 
Van der Glas: “GroenLinks heeft de afgelopen periode grote successen geboekt op het gebied van bomen. Dat was ook wel nodig want door tal van projecten zijn er ook veel bomen gekapt.”

Groencompensatiefonds
Dankzij de inspanningen van GroenLinks is sinds 1 september echt werk gemaakt van het groencompensatiefonds in de stad. Dit betekent dat iedere boom die gekapt wordt herplant moet worden of dat, als dit echt niet kan, er een fors bedrag in een fonds wordt gestoken.

Ring Zuid
Ja, de kaalslag doet pijn aan de ogen. Maar GroenLinks is de partij van de toekomst! En in die toekomst ligt de ringweg voor een groot gedeelte ondergronds. Het Sterrebos wordt daardoor weer in zijn oude glorie hersteld.

Groen in binnenstad
Omdat GroenLinks meedoet aan het college wordt de binnenstad veel groener dan dat zij nu is. Meer bomen, plantenbakken, verticale tuinen, groene daken geven de stad een groener aanzien.

Groen bij diepenring
De verkeersroute rond de diepenring wordt dankzij de inspanningen van GroenLinks veranderd in een groene oase om te wandelen en te rusten. Honderd parkeerplekken maken plaats voor bomen, groen en bankjes.

Compensatiepakket Eelde
GroenLinks is er trots op dat, ondanks een grote meerderheid in de raad die voor een vliegveld is, zes miljoen voor schone mobiliteit en 3.6 miljoen voor groen is uitonderhandeld.