GroenLinks wil rechtvaardig kinderpardon

GroenLinks vindt dat kinderen die in Groningen geworteld zijn hier moeten kunnen blijven. Kinderen die langer dan vijf jaar hier wonen, leven en naar school gaan hebben recht op een rechtvaardig kinderpardon. Deze kinderen horen hier. Maar hoe Nederlands zij zich ook voelen, op papier zijn ze het nog niet. Zij dreigen uitgezet te worden. Buiten hun schuld om.

In de gemeente Groningen gaat het naar schatting om rond de 10 kinderen die nog altijd in onzekerheid leven of ze hier kunnen blijven, terwijl ze al meer dan vijf jaar in Nederland zijn. Voor deze kinderen dreigt uitzending naar een land dat ze niet kennen en waarvan ze soms niet eens de taal spreken. GroenLinks fractievoorzitter Benni Leemhuis: ‘Uitzetting is slecht voor hun ontwikkeling en welbevinden, terwijl jaren wachten in onzekerheid of ze mogen blijven ook een loden last is.’

GroenLinks Groningen diende een motie in die met ruime stemmen door de raad werd aangenomen. De gemeente gaat nu de staatssecretaris oproepen om de uitvoering van het kinderpardon te versoepelen.

Ze zijn al thuis
GroenLinks wil aan die verlammende onzekerheid een einde maken, onder andere door vanuit heel veel gemeentes te zeggen: “ze zijn hier al thuis”. Eerder deed ook ‘De Goede Zaak’ een oproep om de groep van 400 kinderen een kinderpardon te geven. De oproep werd al meer dan 76.000 keer ondertekend, ondermeer door Jan Terlouw, Katja Schuurmans en Arie Boomsma. 

Mensen die zelf ook iets willen doen kunnen de petitie van ‘De Goede Zaak’ hierover ondertekenen.

Wat is het Kinderpardon?

In 2012 voerde GroenLinks campagne voor een kinderpardon. Met succes: het pardon kwam er. Helaas worden de regels zo strikt toegepast dat veel kinderen onterecht buiten de boot vallen en alsnog uitgezet dreigen te worden. Voor de definitieve versie van het Kinderpardon zijn bijna alle aanvragen (meer dan 92%) afgewezen. In de meeste gevallen gebeurt dit omdat de IND concludeert dat het kind of diens gezien onvoldoende heeft meegewerkt aan terugkeer. De IND hanteert zeer strikte regels over wanneer is meegewerkt en wanneer niet. Dit soort bureaucratische regels zorgen ervoor dat het ene kind mag blijven, terwijl het andere kind, dat hier net zo sterk is geworteld, moet vertrekken.