Hoewel recent in de pers is gekomen dat Groningen de schoonste lucht onder Nederlandse steden heeft zijn er nog veel inwoners die overlast ondervinden van puntbronnen van fijnstof zoals houtkachels. Dit heeft een slechte invloed op hun gezondheid. Met name mensen die lijden aan chronische luchtwegaandoeningen als astma en COPD zijn hier de dupe van.

Op dit moment bestaan er landelijk geen normen voor de uitstoot van fijnstof door houtkachels. Vanaf 2022 komt voor nieuwe houtkachels Europese regelgeving. De indienende partijen willen hier bovenop een aanvullende aanpak. In het voorstel stellen zij het volgende voor:

  1. De nieuwe omgevingswet benutten om overlast door houtrook tegen te gaan;
  2. Toezicht houden bij meldingen van rookoverlast;
  3. Betere voorlichting en communicatie vanuit de gemeente om zo meer bewustzijn te creëren en mensen door, bijvoorbeeld een sms-dienst, op de hoogte te brengen van een rood stookalert.

“Het was natuurlijk prachtig nieuws om te lezen dat we hier zulke schone lucht hebben, maar dat is voor ons geen reden om op onze handen te gaan zitten. Al jaren ontvang ik mails van mensen die vaak ernstige last hebben van houtrook. Die inwoners kunnen we niet aan hun lot overlaten," aldus GroenLinks-raadslid Martijn van der Glas.