GroenLinks wil dat jonge alleenstaande ouders ondersteund worden en dat de gemeente Groningen het ze makkelijker maakt om de opvoeding van een kind te combineren met een studie. Studenten hebben volgens de gemeentelijke regelgeving geen recht op de witgoed-regeling. Wat GroenLinks betreft worden jonge alleenstaande ouders gestimuleerd als het gaat om het volgen van een studie.

Zij zouden financieel ondersteund moeten worden om studie en ouderschap te kunnen combineren, indien er geen ander vangnet is. Met het huidige beleid vallen ze tussen wal en schip, omdat zij worden uitgesloten van regelingen en voorzieningen die er voor andere stadjers met een minimuminkomen wel zijn. GroenLinks stelt het college van B&W  schriftelijke vragen om te kijken of er eventueel via maatwerk een oplossing te vinden is voor dit vraagstuk van alleenstaande studerende ouders met een minimuminkomen.