Mirjam Wijnja

Mirjam Wijnja is momenteel fractievoorzitter en zal de portefeuille Financiën, Groen & Klimaatadaptatie op zich nemen. “Onze financiën zijn een belangrijk middel om onze doelen voor Groningen te bereiken. Dat moet op een fatsoenlijke manier geregeld zijn en we gaan hard aan de slag om vanuit Den Haag te krijgen waar we recht op hebben. Tegelijkertijd gaan we flinke stappen zetten in het vergroenen en verduurzamen van de gemeente in de strijd tegen de klimaatcrisis en zorgen we ervoor dat iedereen daarin mee kan komen.”

Philip Broeksma

Philip Broeksma zat in de afgelopen periode ook als wethouder in het college en zal grotendeels dezelfde portefeuille houden, namelijk Energie & Duurzame Mobiliteit. “We hebben ambitieuze plannen gemaakt, bijvoorbeeld om meer verkeersruimte om te zetten naar leefruimte voor onze inwoners. Ik kijk ernaar uit om die plannen verder uit te voeren.”

Manouska Molema

De derde kandidaat, Manouska Molema, voormalig raadslid, wethouder en statenlid uit Overijssel, is beoogd wethouder Jeugd, Gezondheid & Diversiteit. “Groningen is de gezondste gemeente van Nederland en dat moeten we zo houden. We nemen de regie over zorg voor onze jongeren door een deel van de jeugdzorg onder te brengen bij de WIJ. Verder investeren we in de sociale basis in de wijken, in jongerenwerkers. Onder andere op die manier werken we aan het verkleinen van gezondheids- en welzijnsverschillen tussen mensen.” 

Op 29 juni wordt het coalitieakkoord in de gemeenteraad besproken en zullen ook de wethouders benoemd worden.