GroenLinks Groningen en Corona

Het coronavirus heeft ingrijpende gevolgen. Iedereen heeft er mee te maken en het vraagt ook offers van iedereen. Verplicht thuis zijn, inkomens-onzekerheid, sociaal isolement en eenzaamheid, vrees om eigen gezondheid of van mensen om je heen, het haalt ons allemaal uit ons evenwicht. Al het andere is dan ook onbelangrijk.

Het bestuur is onder de indruk van de flexibiliteit en de vele sociale initiatieven. Het heeft diep respect voor de mensen in de zorg, het onderwijs en anderen die zich ten volle inzetten om de schade te beperken.

We weten niet hoelang deze onzekere situatie nog gaat duren maar we moeten vooruitkijken. Het bestuur van de afdeling wil jullie de komende periode via deze mail op de hoogte stellen van een aantal ontwikkelingen. Sommige zijn van formele aard, andere ter voorbereiding daarvan.

1. Bijeenkomsten

Tot nadere berichtgeving is het pand niet te gebruiken voor bijeenkomsten. Ook bijeenkomsten onder Groenlinks-vlag op een andere locatie dan het pand kunnen geen doorgang vinden. Noodzakelijk overleg zal moeten plaatsvinden via de telefoon, e-mail, whatsapp of online-vergadertools.

2. ALV

Het bestuur had het voornemen om op 14 april een ALV uit te schrijven. Door Corona-geweld is deze uitgesteld tot in juni en in een nog slechter scenario direct na de zomer. Dit afhankelijk van de maatregelen die in deze periode nog gelden. Er zijn echter wel een aantal zaken die enige urgentie beginnen te krijgen, zoals:

  • Vaststellen jaarverslag (met landelijke vereniging geregeld)
  • Bestuursverkiezing (moet in bijeenkomst): de werving van nieuwe bestuursleden zal binnenkort van start gaan.
  • Benoeming diverse commissies met oog op verkiezingen 2022 (moet in bijeenkomst)
  • Uitspraak over deelname gemeenteraadsverkiezingen

Daarnaast zijn er tal van zaken die instemming van de ALV vraagt of met de afdeling gedeeld moet worden, zoals

  • Voorstellen nieuwe wethouder
  • (her-)Benoeming bestuur Stichting Pand
  • Duurzaamheid in pand
  • Ledenbetrokkenheid

3. Verkiezingen 2022

Het lijkt ver weg, maar om tot succesvolle gemeenteraadsverkiezingen te komen moeten nu al de eerste stappen worden gezet. Vanuit het bestuur wordt gewerkt aan een verkiezingsplan. Dit zal in de maand april openbaar worden gemaakt aan de leden, zodat zij haar inbreng alvast kunnen leveren. Ook is het bestuur bezig om mensen te benaderen om zitting te nemen in de kandidatencommissie en de programmacommissie, die 1 en ander moeten gaan oppakken. Op de eerstvolgende ALV kan dit plan dan worden vastgesteld en de leden van de commissies worden benoemd.

Tot slot

Het bestuur realiseert zich dat mensen om verschillende redenen mogelijk hulp nodig hebben en ook dat er veel leden zijn die best een handje willen helpen. Schroom in deze gevallen niet bestuursleden te consulteren. Uiteraard kun je ook via de reguliere instanties (zoals Gemeente, GGD, Wij Groningen, Humanitas, Rode Kruis) aankloppen voor hulp of je hulp aanbieden. Wij wensen iedereen sterkte en goede gezondheid in deze spannende tijden.

Namens het bestuur,

Afke Bodewits