GroenLinks gaat voor vergroening en verdichting in centrum Haren

Haren verdient een levendig centrum. Daarom moet bij de versterking van het centrum van Haren moet worden in wordt gezet op vergroening en verdichting. Dat is de inzet van de gemeenteraadsfractie van Groenlinks. Bij het debat over de plannen voor het nieuwe Raadhuisplein werden twee GroenLinks-moties hierover met ruime stemmen aangenomen.

In het centrum van Haren is er aanzienlijke leegstand. De gemeente moet ondernemers nu actief gaan ondersteunen en stimuleren om het winkelaanbod te verdichten.

GroenLinks-raadslid Hans Sietsma: “Een aantrekkelijk en groen Raadhuisplein kan die verdichting kan ondersteunen. In deze tijd van klimaatverandering en afnemende biodiversiteit zou die vergroening substantieel moeten zijn en zo snel mogelijke worden ingezet.”

GroenLinks wil dat het overgrote deel van de winst van de kavelverkoop hiervoor wordt bestemd.

Daarnaast wil de partij dat er bij nieuwbouw maximaal wordt ingezet op het integreren van zo veel mogelijk groene elementen, waaronder verticaal groen. Bouwvergunningen mogen alleen nog worden verleend als op een substantieel aantal punten bijgedragen wordt aan natuurinclusiviteit.