GroenLinks gaat voor verduurzaming van evenementen

Groningen kent vele evenementen. Dit maakt de gemeente levendig en zet Groningen op de kaart. 

Woensdag bespraken we het evenementenbeleid in de Gemeenteraad. De GroenLinksfractie is blij met de hoeveelheid en diversiteit aan evenementen, maar vraagt wel aandacht voor de duurzaamheid van evenementen. Wat GroenLinks betreft reserveren we in het nieuwe evenementenbeleid een veel grotere rol voor de duurzaamheid van evenementen. 

GroenLinks-wethouder Glimina Chakor:

Wij zijn met de evenementensector in gesprek. Die staat open voor initiatieven vanuit de gemeente om duurzaamheid op hun evenementen te bevorderen. Ook onderzoeken we of we evenementen die hoog scoren op punten als gescheiden inzamelen van grondstoffen en schone generatoren, kunnen belonen, bijvoorbeeld via gedifferentieerde tarieven voor de evenementenvergunning, en verkennen we of we een convenant duurzame evenementen kunnen sluiten met de evenementorganisatoren.”

Het nieuwe evenementenbeleid gaat gelden vanaf 2021. Wat kan er dan komend jaar al gebeuren? Raadslid Ceciel Nieuwenhout:

"Stap één is bewustzijn over wat er verduurzaamd kan worden aan evenementen. Daarom vraag ik de wethouder dat ze evenementenorganisatoren in de vergunningprocedure voor komend jaar gaat vragen om uitleg te leveren over wat zij doen om hun evenement te verduurzamen. Op die manier worden evenementenorganisatoren gestimuleerd om er komend jaar ook al mee bezig te gaan!”

De wethouder heeft dit toegezegd.

Verder vroegen Partij voor de Dieren en GroenLinks aandacht voor confetti. Als confetti in de buitenlucht wordt gebruikt komt het in de praktijk op de grond en in het water terecht. Confetti bevat tegenwoordig vaak een plastic coating en/of inkt die in de natuur terecht komt, en dat is onwenselijk. De wethouder zegt toe dat ze gaat onderzoeken of in het nieuwe evenementenbeleid het gebruik van alle soorten confetti behalve confetti van organisch (en dus snel afbreekbaar) materiaal, voor gebruik in de buitenruimte verboden kan worden.