GroenLinks en ChristenUnie willen een dak tegen dakloosheid

De gemeenteraadsfracties van GroenLinks en ChristenUnie maken zich zorgen over de toename van dak- en thuislozen in Nederland.

Het CBS schatte vorig jaar een verdubbeling van het aantal dak- en thuislozen in: van 17.800 in 2009 naar 39.300 in 2018. Een steeds groter deel van de dak- en thuislozen lijkt te bestaan uit economisch daklozen: mensen die door financiële omstandigheden hun huis hebben verloren. Met de zware economische tijden voor de boeg vanwege de coronacrisis, zal het aantal mensen in financiële problemen en uiteindelijke dakloosheid alleen maar verder toenemen. En hoe langer zij geen basis hebben, hoe groter de problemen worden.

"Op straat belanden is dramatisch en kan iemands situatie enorm verslechteren. Ook de maatschappij betaalt hier een hoge prijs voor, omdat iemand steeds meer met zorg- en politiediensten te maken krijgt. We moeten er alles aan doen mensen zo snel mogelijk weer van een basis te voorzien."

- Nick Nieuwenhuijsen

Daarom hebben de Groningse fracties van GroenLinks en ChristenUnie het college vragen gesteld over een effectieve aanpak van economische dak- en thuislozen. Zij verwijzen hierbij onder andere naar het project Onder de Pannen dat al enige tijd met succes loopt in de gemeenten Amsterdam en Haarlem. Dit project koppelt economisch dak- en thuislozen aan mensen die een kamer over hebben in bijvoorbeeld een sociale huurwoning. Zij worden voor maximaal één jaar de host voor de dakloze, die hier een klein bedrag voor betaalt en op deze manier op adem kan komen. Ook worden beide personen niet gekort op eventuele uitkeringen en kan zelfs een huurachterstand worden weggewerkt. Tessa Moorlag (ChristenUnie) vult daarbij aan: “Daarnaast kan voor beide partijen eenzaamheid worden tegengegaan, door economisch daklozen onder te brengen bij alleenstaande woningeigenaren en huurders.”

“Wij zien graag dat een gemeente als Groningen, met al haar uitdagingen op het gebied van armoede en wonen, zoveel mogelijk juridische drempels en financiële benadeling verlaagt om kwetsbare Groningers de kans te geven hun leven weer op de rails te krijgen. Want uiteindelijk is een onderdak de beste oplossing tegen dakloosheid."

- Lieke Schoutens