Het manifest van de Natuur en Milieufederatie Groningen roept op tot versterking van natuur en landschap in de gemeente.

Daaronder zette 18 juni acht Groningse natuur- en landschapsorganisaties en wethouders Glimina Chakor en Inge Jongman de handtekening. Het gaat om het Groenmanifest Groningen; een tien puntenplan om hiermee aan de slag te gaan. De inhoud van het manifest is verbeeld in een grote schildering. Dit levensgrote kunstwerk zal deze zomer binnen de gemeente Groningen nog verder rondreizen.

Biodiversiteit 

In de gemeente Groningen komen vele verschillende planten en dieren voor, zeker na de herindeling. De biodiversiteit is verrijkt met soorten uit dorpen en het landelijk gebied. Of het nu gaat om de spectaculaire zeearend, de wilde bloem die juist in de stad tussen tegels omhoog komt of de 330 jaar oude lindeboom aan de Noorddijkerweg. Deze natuur is van groot belang voor de kwaliteit van leven in de stad, zowel de natuur om de hoek als de natuur buiten de stadsranden.

Nieuwe inhoud

Door de gemeentelijke herindeling, de vorming van een nieuw gemeentelijk groenbeleid en vele andere maatschappelijke ontwikkelingen op mondiale schaal, zien de organisaties de noodzaak tot het  geven van een nieuwe focus en inhoud aan hun reeds bestaande samenwerking.

Natuuroverleg

Verenigd in het gemeentelijke natuuroverleg werken de partijen al vele jaren aan het versterken van de natuur door middel van strategisch overleg en het bijdragen aan lopende ontwikkelingen. Maar landschap en natuur blijven onder druk staan door een groeiende bevolking en klimaatverandering. Het manifest is de manier om samen te werken aan een toekomst voor natuur en landschap in Groningen.  

Urgentie

Door het ondertekenen van het Groenmanifest Groningen onderschrijven de gemeente Groningen en de natuur- en landschapsorganisaties de urgentie om met deze tien punten aan de slag te gaan. Centraal staan biodiversiteitsherstel, klimaatadaptatie, de inpassing van energietransitie en natuur inclusief bouwen. Samen gaan ze werken aan een betere regie, onderlinge afstemming en adequate communicatie bij ingrepen in het groen. Bewoners worden beter betrokken bij gebiedsprocessen en krijgen meer kansen om zelf aan de slag te gaan.