De sfeer zat er goed in en was ondanks kritische vragen en scherpe discussies constructief en gemoedelijk. Onder het genot van warm of koud drankje is er twee uur lang uitgebreid gediscussieerd en gepraat. Er zijn onder andere vragen gesteld en zorgen geuit over de communicatie vanuit landelijk richting de afdeling, over de thema- en cultuurverschillen tussen GroenLinks en de PvdA, over de (soms gebrekkige) partijdemocratie en over betere ondersteuning van lokale afdelingen bij het voeren van het gesprek over de samenwerking. Jesse en Katinka hebben zorgvuldig en reflectief antwoord gegeven. Zo gaven zij bijvoorbeeld aan dat ze zich realiseren dat de communicatie inderdaad tekort is geschoten de afgelopen tijd. Daarnaast gaven zij aan dat zij zien dat de PvdA in standpunten is opgeschoven de afgelopen jaren, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en in het inzien van de noodzaak van systeemverandering. Een thema waarop de verschillen nog wel groter zijn, is bijvoorbeeld veiligheid en justitie. Daar zal nog meer over gepraat moeten worden de komende tijd.

Ook bespraken Jesse en Katinka de veelgehoorde zorg dat de route richting een fusie eigenlijk al is ingeslagen, alleen dat deze nog ingevuld dient te worden. Zij schetsten de route voor de komende tijd en verzekerden ons dat een fusie echt op geen enkele manier nu al beklonken is. Zij willen zich nu gaan focussen op blokvorming tijdens de komende provinciale verkiezingen en in de tweede kamer, met een gezamenlijk programma en een gezamenlijke lijst bij de volgende tweede kamerverkiezingen als richting. Dit vanuit het idee dat zo sterk links blok gevormd kan worden. Hier werd door de meeste leden positief op gereageerd, maar nog wel met de scherpe kanttekening dat bij blokvorming er niet alleen gelet moet worden op linkse samenwerking, maar ook op progressieve samenwerking. Het volgende ijkpunt is het congres op 4 februari dat gehouden wordt in Den Bosch. Tijdens dit congres zal onder andere verder gesproken wordt over verdere samenwerking.

Al met al vonden wij het als bestuur een geslaagde en interessante avond en we willen dan ook iedereen die er was ontzettend bedanken voor de betrokkenheid, constructieve sfeer en goede opmerkingen!