Martijn van der Glas

Gemeente staat positief tegenover aansluiting bij Groene Stad Charta

De gemeente Groningen staat positief tegenover aansluiting bij een club van gemeenten en bedrijven die de krachten bundelen voor vergroening van dorpen en steden, de zogeheten Groene Stad Charta. GroenLinks heeft hier om verzocht tijdens de behandeling van het onderwerp klimaatadaptatie in de vergadering van de raadscommissie Beheer & Verkeer.

Als gevolg van de klimaatverandering moet de stad zich voorbereiden op de gevolgen daarvan. Dat wordt klimaatadaptatie genoemd. Deze gevolgen zijn de opwarming van de stad, de kans op overstromingen en effecten op de gezondheid van mensen. Meer groen in de stad leidt tot verkoeling van de stad. Daarnaast houdt groen het water langer vast zodat er minder piekafvoeren in de toekomst nodig zijn.

Groningen gaat straks het VN klimaatinstituut huisvesten. Samen met de kennisinstellingen in de stad en de kennis van de Groene Stad Charta kan Groningen uitgroeien tot de proeftuin van klimaatadaptatie. “Het is triest dat de stad moet investeren om zich tegen de gevolgen van klimaatverandering te wapenen. Toch is het belangrijk om dit te doen. En daarom is het van belang om de kennis te bundelen en te delen”, aldus GroenLinks raadslid Martijn van der Glas.