Raadslid Peter Rebergen (CU): “Dit aantal roept bij onze fractie veel zorgen en vraagtekens op. Sommige huishoudens kunnen elke extra euro goed gebruiken. Het kan niet zo zijn dat het wantrouwen zo groot is dat deze mensen niet bij de overheid aankloppen. Ook zijn er veel mensen die niet weten dat ze recht hebben op bijstand. Met het gegeven dat Groningen één van de armste gemeenten van Nederland is, vragen wij het college hoe de landelijke cijfers zich verhouden tot de situatie in Groningen.”

Raadslid Nick Nieuwenhuijsen (GL): “We hebben echt een groot probleem als inwoners hun sociale grondrechten niet meer durven uitoefenen omdat ‘het systeem’ te ingewikkeld of wantrouwig is geworden. Maar na 10 jaar zware bezuinigingspolitiek, het kinderopvangtoeslagenschandaal en de gaswinningsproblematiek is het helaas geen verrassing. De gemeente moet zich goed bewust zijn van dit wantrouwen naar overheden toe en er alles aan doen dit weg te nemen.”

De fracties willen van het college horen hoe zij naar dit rapport kijkt en welke rol het niet-gebruiken van bijstandsmiddelen kan hebben op de armoedebestrijdingsambities van de gemeente.