Eerder was het college het met de bovenstaande fracties eens dat 'verhinderende activiteiten richting vrouwen die een abortuskliniek willen bezoeken onacceptabel zijn'. Toch lijken anti-abortusactivisten van Schreeuw om Leven onlangs weer iemand te hebben belaagd voor de abortuskliniek.

Daarnaast staan de activisten volgens het artikel 'pal voor die deur', terwijl het college heeft aangegeven dat 'wie een abortuskliniek bezoekt ongehinderd toegang moet worden geboden'. Ook zou het college hierover afspraken maken met vertegenwoordigers van de abortuskliniek en de demonstranten.

De fracties van GroenLinks, D66 en PvdA vragen opheldering over de huidige stand van zaken, hoe het college hier nu naar kijkt en wat ze gaat doen om deze belangrijke vorm van zorg veilig en toegankelijk te houden voor iedereen die dat nodig heeft.