Bij de behandeling van de begroting vorige maand stemde de gemeenteraad in met een voorstel van GroenLinks raadslid Jasper Been om € 140.000 beschikbaar te stellen als cofinanciering bij de aanvraag van Rijkssubsidie voor de Regeling Reductie Energiegebruik. Deze regeling is bedoeld om mensen met een kleine portemonnee in staat te stellen energiebesparende maatregelen te treffen. De gemeente heeft nu bericht ontvangen dat het Rijk deze aanvraag honoreert met 1,26 miljoen euro. Er is totaal dus 1,4 miljoen euro beschikbaar. GroenLinks wethouder Philip Broeksma is blij met deze forse bijdrage. “We kunnen mensen die kampen met energiearmoede nu helpen om een lagere energierekening te behalen.”

De financiële injecties van de raad en het Rijk sluiten naadloos aan bij de ambities die in het Coalitieakkoord en in het meerjarenprogramma ‘Groningen geeft Energie’ worden genoemd. Broeksma: “Dit betekent dat we in 2020 volop aan de slag kunnen met het stimuleren van eigenaren van koopwoningen om kleine energiemaatregelen te nemen”. Zij kunnen daarbij voor advies een beroep doen op energiecoaches. Mensen met een kleine portemonnee hebben over het algemeen geen geld om energiebesparende maatregelen te treffen. “We kunnen nu deze doelgroep helpen met kleine maar simpele, effectieve maatregelen om energie te besparen waardoor er minder kosten zijn voor gas en elektra. Dit scheelt per maand al gauw enkele tientjes. Daarbij moet worden gedacht aan o.a. het aanbrengen van radiatorfolie, tochtstrippen, aanschaf van LED-lampen en het beter instellen van de CV. Begin 2020 zullen nadere regels over de regeling bekend worden gemaakt”, aldus Broeksma.

OOG-tv maakte bovenstaande reportage Afspelen op YouTube