foto: gemeente Groningen

Europa wijst Groningen aan als koploper energietransitie

De Groningse aanpak van de energietransitie is een voorbeeld voor andere Europese steden, vindt de Europese Commissie. Deze erkenning levert Groningen een subsidie van 7,6 miljoen euro op om haar koploperspositie verder uit te bouwen en aan de rest van Europa te demonstreren.

Gemeente, bedrijfsleven, kennisinstellingen, woningcorporaties en bewoners gaan samen aan de slag om de wijk van de toekomst te maken met daarin energie-opwekkende gebouwen en slimme ICT-toepassingen. Het idee is dat de wijkgerichte aanpak met projecten als biogas vanuit keukenafval, slimmer gebruik maken van warmtenetten en verticale zonnepanelen inzichten verschaft die uiteindelijk toegepast  kunnen worden op alle buurten en wijken in de gemeente Groningen.

GroenLinks wethouder Mattias Gijsbertsen van duurzaamheid: “Groningen investeert volop in de energietransitie. De aanwijzing als Europees koploper geeft aan dat we de goede dingen aan het doen zijn. Door onze voorbeeldfunctie kunnen andere Nederlandse én Europese steden hier nu ook van leren en van profiteren.”