Sinds kort kunnen alle inwoners van Groningen gratis gebruik maken van een energiecoach.

De coach geeft tijdens een online huisbezoek gratis advies. Bewoners die meedoen krijgen een energietas met bespaarmiddelen zoals ledlampen, radiatorfolie en tochtstrippen.

“De energierekening is voor veel mensen een grote maandelijkse kostenpost. Energie besparen is geld overhouden voor andere belangrijke zaken. Tegelijk draagt energiebesparing bij aan de doelstelling van de gemeente Groningen om in 2035 een CO2 neutrale gemeente te zijn.”

 

- Philip Broeksma

Amendement

GroenLinks raadslid Jasper Been deed in de gemeenteraad het voorstel om de energiecoaches in te stellen.

"Het tegengaan van energiearmoede is een van de belangrijkste opgaven en kansen in de energietransitie. Een opgave, omdat het voor mensen met een kleine portemonee ingewikkeld is om te verduurzamen. Een kans omdat juist zij financieel veel te winnen hebben bij het besparen van energie."

 

- Jasper Been

(Online) advies

De energiecoaches gaan online van start, maar komen met in achtneming van de RIVM richtlijnen indien wenselijk en mogelijk ook aan huis. Na inschrijving wordt een afspraak gemaakt en een korte handleiding gegeven over het inbellen. Het project is een initiatief van Energieloket Groningen. Dit is een samenwerking tussen gemeente Groningen en energiecoöperatie Grunneger Power. Aanmelden kan via de website van energiecoöperatie Grunneger Power: www.grunnegerpower.nl/energiecoach

Vanuit de wijk

De energiecoaches zijn getrainde vrijwilligers; Groningers die de eigen buurt kennen en andere wijkbewoners onafhankelijk adviseren.
Met een woningscan brengen de coaches eerst in kaart waarop energie bespaard kan worden. Als de bewoner dat wil kunnen direct maatregelen worden aangebracht. Zoals het plaatsen van een waterbesparende douchekop of het vervangen van gloeilampen door ledlampen.

Aardgasvrij

In 2035 wil de gemeente Groningen aardgasvrij zijn. De energiecoach adviseert ook over alternatieven om te verwarmen en koken.

Energieweek

Alle Groningers kunnen in de laatste week van juni profiteren van gratis duurzame producten en workshops in een speciale “Energieloket-pop-up-store”. Dit is mogelijk tijdens de Energieweek van het Energieloket Groningen. Meer informatie en het gehele programma van de Energieweek is te vinden op www.grunnegerpower.nl.