GroenLinks statenlid Hendri Meendering

Einde gaswinning vraagt om nieuwe investeringen in Groningen

“Een grote sprong vooruit, de problemen worden nu echt bij de bron aangepakt,” aldus de reactie van GroenLinks statenlid Hendri Meendering op het regeringsbesluit vorige maand om de gaswinning terug te brengen naar nul. “Maar,” voegt hij er aan toe, “dit betekent zeker niet dat alle problemen zijn opgelost.” Deze week publiceerde het stadsbestuur een brief met een eerste vooruitblik op de toekomstperspectieven voor onze provincie.

Inzet van het college is om samen met inwoners, bedrijven, medeoverheden en maatschappelijke partijen te werken aan het herstel van vertrouwen. Dit vraagt om blijvend perspectief voor de Groningers: ‘Het kabinet erkent (…) dat het einde van de gaswinning vraagt om nieuwe werkgelegenheid en ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Dat Groningen kansen worden geboden in de transities op het gebied van economie, energie en sociale demografie. (…) De minister wil hierover met ons in gesprek om zo te komen tot een stevige aanpak. Wat ons betreft vertaalt deze stevige aanpak zich in ieder geval in een opgave van herstructurering en dorps- en stadsvernieuwing. Voor, door en met bewoners. De drie eerder genoemde transities op het gebied van sociale demografie, energie en economie vormen hierbinnen het zwaartepunt.‘