De gemeente heeft op twee locaties uitgebreid onderzocht of windmolens mogelijk waren: Roodehaan en Westpoort. De resultaten zijn hoopvol voor Roodehaan. Door de zes windmolens die hier geplaatst kunnen worden kan de gemeente Groningen in één keer de helft van de windenergie-ambitie vervullen. Westpoort bij de A7 bleek echter, na verdiepend ecologisch en haalbaarheidsonderzoek, niet geschikt voor de windmolens. Dit onderzoek was aangevraagd door de gemeenteraad. Voor de ecologie was het bijvoorbeeld belangrijk om het hele jaar te observeren, inclusief de maanden dat er veel trekvogels zijn. 

Met de zes windmolens die bij Roodehaan geplaatst kunnen worden zet het College een belangrijke stap in het traject richting CO2-neutraal in 2035. De windmolens die er, volgens de criteria van de gemeenteraad, wel kunnen komen voorzien straks 13.000 huishoudens van elektriciteit.

“ Het is belangrijk dat commerciële ontwikkelaars er niet vandoor gaan met de winst, maar dat de baten weer in de gemeenschap blijven en gebruikt kunnen worden voor de energietransitie. ”

Ceciel Nieuwenhout Raadslid

Hiervoor wordt een energietransitiefonds ingericht waarmee verduurzaming van Groningen verder gefinancierd kan worden. 

Tijdens de afgelopen anderhalf jaar aan onderzoek (het “Windplatform”) is over veel met omwonenden besproken in deur-aan-deur bezoeken en keukentafelgesprekken tot aan werkgroepen en informatieavonden. Ook zijn er drie verschillende enquêtes afgenomen. Daarnaast is de technische haalbaarheid, bijvoorbeeld vanwege de vliegroutes naar Groningen Airport Eelde, onderzocht.

We zijn er echter nog niet helemaal. Voordat de windmolens daadwerkelijk gebouwd kunnen worden moet de gemeenteraad het voorstel goedkeuren en moeten er vergunningen worden aangevraagd bij de provincie.