Drafbaan open

We zijn erg blij dat het college nu voorstelt luidruchtige evenementen te beperken tot de voormalige drafbaan. Natuurlijk kunnen kleinschalige evenementen best af en toe in het Stadspark, op een zonneweide bijvoorbeeld. De entourage is er prachtig. Maar grote evenementen horen er niet thuis. Dat de drafbaan daarvoor beter geschikt is, is duidelijk en deze wordt daarom aangepast om het voor organisatoren gemakkelijker te maken een duurzaam evenement te organiseren.

Wat echt een geweldig idee is, is om de hekken van de drafbaan open te zetten als er geen evenement plaatsvindt. Dat is immers maar maximaal 12 dagen per jaar. De rest van het jaar kan het terrein gebruikt worden voor sport, spel, theater, een picknick, enzovoort. Belangrijk voor de direct omwonenden, maar net zo belangrijk voor alle inwoners van de gemeente die een plek zoeken voor ontspanning, vermaak en genieten van de natuur.

Meer natuur

De oorspronkelijk fraai aangelegde delen van het park in Engelse landschapsstijl en de heemtuin in het Noordwesten verdienen een upgrade en volwaardig beheer dat de ecologische kwaliteiten versterkt. Wij zijn blij dat het college voorstel daarin te investeren. Er zijn ideeën om sommige graslanden in te zaaien met kruidenmengsels, zodat er meer bloeit, wat weer goed is voor insecten. Rondom de heemtuin komen allerlei beschermde soorten voor, het is een waar paradijs voor vogels en vleermuizen. Dit deel verdient stevige bescherming.

Luisteren naar gebruikers

De inwoners beter betrekken bij de plannen en het beheer is belangrijk. Dat gaat natuurlijk om omwonenden, maar ook andere gebruikers en natuurorganisaties. Er komt meer ruimte voor initiatieven van inwoners, mits dat past in de doelstellingen. Dat begint alvast bij de inspraak die nu gestart is en duurt tot 24 maart. GroenLinks gaat graag in gesprek met iedereen die iets vindt van de plannen. Je kunt deze inzien via de links bij dit stuk.