Een boom voor elke bewoner

Door: Glimina Chakor
en Martijn van der Glas

Volgens de verkiezingskrant die onlangs bij alle huishoudens in de gemeente is bezorgd wordt groen gezien als het belangrijkste thema van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 november. Keer op keer blijkt dat mensen grote waarde hechten aan een groene omgeving. Logisch eigenlijk. Groen zorgt voor een omgeving waarin mensen zich plezierig voelen en blijkt een positieve invloed te hebben op de gezondheid. Het maakt onze gemeente aantrekkelijker voor bezoekers. Ook draagt groen aanzienlijk bij aan verbetering van het milieu: het neemt CO2 op en produceert zuurstof, het reduceert de hoeveelheid fijnstof in de lucht, het heeft een groot waterbergend vermogen en tempert warmte en geluid.

Dat grote belang staat niet altijd in verhouding tot de aandacht die groen krijgt bij de ontwikkeling van met name de stad Groningen. Natuurlijk blijft een stad altijd in beweging en is het onvermijdelijk dat er wel eens groen verdwijnt, bijvoorbeeld voor woningen of een nieuw fietspad. Dan is het wel zaak dat dat groen op een andere plek weer terugkomt. Deze collegeperiode heeft een nieuw groencompensatieplan dat kunnen garanderen: voor elke verwijderde boom wordt er minimaal een teruggeplant. Een belangrijke en hele mooie stap!

Dilemma’s blijven er. Aan het A-kerkhof worden bijvoorbeeld vijf bomen gekapt op een waardevolle plek, middenin de binnenstad. Zulke bomenkap zouden we moeten proberen te voorkomen, maar drie van deze bomen zijn ziek en twee hebben een slechte kroonkwaliteit door de lichtconcurrentie tussen de bomen. GroenLinks is daarom voorstander van de herinrichting van het A-kerkhof, waarbij zes nieuwe bomen en 300 m2 groen worden aangeplant, zodat het A-kerkhof ook in de toekomst groen kan blijven en bezoekers nog meer dan nu van het groen op die plek kunnen genieten.

30.000 bomen
Met het voorkomen van verlies aan groen en het behoud van de groene omgeving rondom de stad en in Haren en Ten Boer zijn we er echter niet. De stad Groningen blijft de komende jaren groeien en daarmee wordt de ruimte steeds schaarser. Tegelijkertijd willen we dat ook de stad een gezonde plek is om te wonen en dat we ons voorbereiden op de klimaatverandering met grotere hitte en heftige regenbuien. Er zal dus juist meer groen moeten komen.

Het nieuwe gemeentebestuur zou als doelstelling moeten kiezen om ook in het stedelijke gebied evenveel bomen als bewoners te hebben. Daarvoor zijn 30.000 nieuwe bomen nodig. We kunnen ons laten inspireren door de stad Kopenhagen waar een vergelijkbaar plan is opgestart. Niet alleen worden daar bomen toegevoegd aan de openbare ruimte, maar inwoners kunnen er ook gratis een boom voor de eigen tuin bemachtigen. In een tienpuntenplan presenteren wij online ook andere manieren om dit doel te behalen, zoals een gemeentelijke boomkwekerij, bomen in de binnenstad en op de Grote Markt en de aanleg van parken, Tiny Forests en een klimaatbos. Ter compensatie van een gemeentelijke bijdrage aan vliegveld Eelde is in de afgelopen jaren op voorspraak van GroenLinks al 3,6 miljoen euro gereserveerd voor meer groen in de binnenstad; onder andere met dat geld kan dit plan gefinancierd worden.

De waarde van groen voor onze gemeente is niet te overschatten. De behoefte van bewoners aan groen net zo min. Groen verdient dan ook prioriteit voor een nieuw gemeentebestuur.