We zitten niet stil, maar vergaderen wel vanaf thuis.

De fractie blijft niet stilzitten

We hoeven vast niet uit te leggen dat de fractie voorlopig niet meer in één ruimte vergadert. Ook de commissievergaderingen gaan voorlopig niet door. Het is voor ons flink improviseren hoe we ons werk deze periode vormgeven. Maar we zitten zeker niet stil.

De huidige situatie zorgt voor veel onzekerheid bij alle inwoners van Groningen, ook bij ons. Als gemeente hebben we een speciale verantwoordelijkheid voor de meest kwetsbare groepen in de samenleving. Hoe zorgen we dat bijvoorbeeld ook mensen in de daklozenopvang, mensen in kwetsbare gezinnen, en mensen die in armoede leven heelhuids door deze crisis komen? Zij hebben op dit moment onze eerste prioriteit.

Op langere termijn maken we ons zorgen over de mensen die afhankelijk zijn van flexwerk, ZZP'ers en andere ondernemers - bijvoorbeeld in de horeca en de cultuursector. Ook voor deze mensen moeten we er zijn.

Iedereen bij de gemeente doet wat 'ie kan. Dit is niet het moment om “politiek te maken” en het systeem te overladen met schriftelijke vragen. Tegelijkertijd willen we wel de vinger aan de pols kunnen blijven houden. We blijven daarom doen wat we kunnen in deze onzekere situatie en we houden jullie op de hoogte.

Zorg goed voor jezelf en wees er voor elkaar. 

-Fractie GroenLinks Groningen