Coronacrisis vraagt om flexibele blik op armoedebestrijding

Als het aan GroenLinks ligt kijken we opnieuw naar de besteding van het geld om armoede tegen te gaan. Deze tijden vragen namelijk om flexibiliteit.

In februari 2020 besloot het college van B&W om de armoedemiddelen zoveel mogelijk bestrijdend en preventief in te zetten - conform het nieuwe armoedeplan Toekomst met Perspectief. De focus ligt hierbij op het doorbreken van intergenerationele armoede.

Voorzieningen als kledingbanken, speelgoed en dagjes uit, vooral verlichtende voorzieningen dus, worden stopgezet ten gunste van voorzieningen waarmee armoede voorkomen en bestrijden wordt. Na het uitbreken van de coronacrisis vraagt onze fractie zich echter af of er niet flexibeler met dit budget moet worden omgegaan.

Het is bij het vorige onderdeel, het Werkprogramma, al aan bod gekomen, maar ook deze brief, de brief ‘Inzet armoedemiddelen’, komt uit eind februari. En dat voelt als heel-ver-weg.

 

Want meteen na het uitbreken van het coronavirus en het tot stilstand komen van de samenleving, weet iedereen: dit treft vooral de meest kwetsbaren onder ons. Diegenen met het minst sociale of financiële kapitaal. Mensen met de minste buffers. En dat is in Groningen niet anders, sterker, dat is in onze gemeente een nog veel groter probleem dan gemiddeld.

 

Aan de brief over hoe het college het geld tegen armoede wil besteden, ligt het armoedebeleid ‘Toekomst met perspectief’ ten grondslag. Dit plan werd eind vorig jaar door de hele Raad aangenomen en richt zich vooral op kinderen, gezinnen en jongvolwassenen. Want Groningen wil een einde maken aan armoede onder kinderen: nu en als ze groter zijn.

 

In principe verandert de coronacrisis hier niets aan, want dit blijft wat onze fractie betreft een hele goede doelstelling. Maar: dit betekent ook dat het geld vooral ‘bestrijdend’ en ‘preventief’ wordt ingezet, terwijl de nasleep van de coronacrisis ook acute noden kan en zal opleveren. Denk hierbij aan extra toeloop bij de Voedsel- of kledingbanken. Onze fractie hoort daarom graag hoe de wethouder aankijkt tegen deze en andere verlichtende maatregelen in een plan dat vooral op bestrijding en preventie inzet.

 

- Nick Nieuwenhuijsen

Hierop gaf wethouder Isabelle Diks aan te willen wachten met de maatregelen. In het najaar, als er een duidelijker beeld is van de effecten van de coronacrisis, wil ze hier nogmaals naar kijken. 

Daarnaast wil de wethouder dit najaar een virtuele bijeenkomst organiseren om de gevolgen van de coronacrisis op het armoedebeleid in kaart te brengen. Hierin wil ze ook de gemeenteraad nauw betrekken. Het doel zal zijn om te kijken wat mensen acuut nodig hebben om door de crisis heen te komen.